Společnost E.ON nám dala nahlédnout do karet: Jak využívá obnovitelné zdroje?

Palivový mix energetických společností, tedy skladba zdrojů, ze kterých společnost energie pro své zákazníky vykupuje, nabývá s ohledem na aktuální vývoj na světových energetických trzích stále na větší důležitosti. Jedním z hlavních…